Plasticity within stem cell hierarchies in mammalian epithelia

Paul W Tetteh, Henner F Farin, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasticity within stem cell hierarchies in mammalian epithelia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences