Platform voor Holocaustonderzoek: EHRI brengt onderzoekers en bronnen samen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

EHRI, een Europees platform met informatie over de Holocaust, biedt naast online
toegang tot 325.000 beschrijvingen ook trainingen, workshops, conferenties en meer.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 13 feb. 2020

Citeer dit