Playing politics power, memory, and agency in the making of the Indonesian student movement

Yatum Sastramidjaja

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • van Klinken, G.A., Promotor
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit