Pleegt Israël genocide in Gaza? Uit het draaiboek van Assad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Tot aan het Internationaal Gerechtshof valt in discussies over de Israëlische massamoord in Gaza de term ‘genocide’. Is die term terecht? En hoe verhoudt het Israëlische geweld zich tot de andere bloedbaden in het Midden-Oosten?
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
Volume2024
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 14 feb. 2024

Citeer dit