Pleiocarpon gen. nov. and a new species of Ilyonectria causing basal rot of Strelitzia reginae in Italy

Dalia Aiello, Giancarlo Polizzi, Pedro W. Crous, Lorenzo Lombard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pleiocarpon gen. nov. and a new species of Ilyonectria causing basal rot of Strelitzia reginae in Italy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences