Pleomorphism in Scenedesmus quadricauda (Türp) Bréb. (Chlorophyceae)

C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)14-14
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit