Pleosporales

Y. Zhang, P.W. Crous, C.L. Schoch, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  412 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pleosporales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences