Pluralistic legal system, pluralistic human rights?: teenage pregnancy, child marriage and legal institutions in Bali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)292-319
TijdschriftThe Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit