Pmch expression during early development is critical for normal energy homeostasis

J.D. Mul, C.X. Yi, S.A. van den Berg, M. Ruiter, P.W. Toonen, M. van der Elst, P.J. Voshol, B.A. Ellenbroek, A. Kalsbeek, S.E. la Fleur, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pmch expression during early development is critical for normal energy homeostasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences