Podarilo sa prelomiť jednu z najzáhadnejších šifier stredoveku?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageWas one of the most mysterious medieval codes broken?
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryWeb
StatusGepubliceerd - 21 mei 2019

Citeer dit