Point-spread function of the BOLD response across columns and cortical depth in human extra-striate cortex

Alessio Fracasso, Serge O Dumoulin, Natalia Petridou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Point-spread function of the BOLD response across columns and cortical depth in human extra-striate cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences