Polar lipid ester linked fatty acid composition of Lake Vechten seston - an ecological application of lipid analysis

H.L. Fredrickson, T.E. Cappenberg, J.W. De Leeuw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)381-396
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit