Polarized regulatory landscape and Wnt responsiveness underlie Hox activation in embryos

Roel Neijts, Shilu Amin, Carina van Rooijen, Sander Tan, Menno P Creyghton, Wouter de Laat, Jacqueline Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarized regulatory landscape and Wnt responsiveness underlie Hox activation in embryos'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences