Polarizing intestinal epithelial cells electrically through Ror2

Lin Cao, Colin D McCaig, Roderick H Scott, Siwei Zhao, Gillian Milne, Hans Clevers, Min Zhao, Jin Pu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarizing intestinal epithelial cells electrically through Ror2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences