Political aspects of the closure of the Eastern Scheldt estuary

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)163-175
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit