[Review of] Paul van der Steen, De ongehoorde helft. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019) en Monique Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller, De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019). Van politieke bacteriën en een rode kakelkip. Honderd jaar vrouwenkiesrecht in twee publicaties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[Review of] Paul van der Steen, De ongehoorde helft. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019) en Monique Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller, De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019). Van politieke bacteriën en een rode kakelkip. Honderd jaar vrouwenkiesrecht in twee publicaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences