Political legitimacy in mid-twentieth century EuropeEurope

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftContemporary European History
Volume13
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit