Politics of memory; Making slavery visible in the public space

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-157
TijdschriftNew West Indian Guide
Volume89
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit