Politiek vandaag, geschiedenis morgen: Verslag van het OPG-congres ‘Political history today’

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Samenvatting

Bijna vijf jaar na het laatste grote congres van de politieke historici in Nederland, organiseerde de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis (OPG) eind juni 2022 opnieuw een congres, dit keer in samenwerking met de Association for Political History (APH). Het thema was Political history today: exploring new themes. Naast de gebruikelijke formats van plenaire lezingen en debatten, informerende sessies, en posterpresentaties, had de organisatie nadrukkelijk naar nieuwe vormen van congresseren gezocht. Dat kreeg onder andere de vorm van een interview met een vroegmodernist en een lunchevenement onder de titel Visualizing politics. In zijn hoedanigheid als conferentievoorzitter benadrukte Jacco Pekelder het belang van de ontmoeting en stimuleerde hij deelnemers hun kans te grijpen om te netwerken. Die lieten dat zich geen twee keer zeggen, en de wandelgangen van het Amsterdamse Trippenhuis gonsden dan ook van de netwerkende historici.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 08 jul. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Politiek vandaag, geschiedenis morgen: Verslag van het OPG-congres ‘Political history today’'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit