Pollinating fig wasps: genetic consequences of island recolonization

M. Zavodna, P. Arens, T. Partomihardjo, B. Vosman, P.J. van Dijk, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  39 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pollinating fig wasps: genetic consequences of island recolonization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology