Pollination and fruit infestation under artificial light at night: light colour matters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pollination and fruit infestation under artificial light at night: light colour matters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology