Polychlorinated biphenyl equilibria in an estuarine system

E.K. Duursma, J. Nieuwenhuize, J.M. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-155
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit