Polychlorinated biphenyls in oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the Oosterschelde (Dutch Delta area) and the western Wadden Sea, that died from starvation during severe winter weather

R.H.D. Lambeck, J. Nieuwenhuize, J.M. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-16
  TijdschriftEnvironmental Pollution
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit