PolyG-DS: An ultrasensitive polyguanine tract-profiling method to detect clonal expansions and trace cell lineage

Yuezheng Zhang, Brendan F Kohrn, Ming Yang, Daniela Nachmanson, T Rinda Soong, I-Hsiu Lee, Yong Tao, Hans Clevers, Elizabeth M Swisher, Teresa A Brentnall, Lawrence A Loeb, Scott R Kennedy, Jesse J Salk, Kamila Naxerova, Rosa Ana Risques

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PolyG-DS: An ultrasensitive polyguanine tract-profiling method to detect clonal expansions and trace cell lineage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences