polyglutamine expansion accelerates the dynamics of ataxin-1 and does not result in aggregate formation.

H.A. Krol, P.M. Krawczyk, K.S. Bosch, J.A. Aten, E.M. Hol, E.A. Reits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1503
TijdschriftPLoS One
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit