Polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and risk of age-related macula degeneration. The Rotterdam Study.

S.S. Boekhoorn, A. Isaacs, A.G. Uitterlinden, C.M. Van Duijn, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong, J.R. Vingerling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1899-1903
TijdschriftOphthalmology
Volume115
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit