Polyphasic re-examination of Debaryomyces hansenii strains and reinstatement of D. hansenii, D. fabryi and D. subglobosus.

M. Groenewald, H.M. Daniel, G.A. Poot, M.Th. Smith

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  44 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-27
  Aantal pagina's11
  TijdschriftPersoonia
  Volume21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit