Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Aspergillus (formerly Eurotium), and its occurrence in indoor environments and food

A J Chen, V. Hubka, J. C. Frisvad, C. M. Visagie, J. Houbraken, M. Meijer, J. Varga, R. Demirel, Z Jurjevic, A. Kubatova, Frantisek Sklenar, Y G Zhou, R. A. Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-135
TijdschriftStudies in Mycology
Nummer van het tijdschrift88
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2017

Citeer dit