Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Usti

J. Houbraken, M. Due, J. Varga, M. Meijer, J. C. Frisvad, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  91 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-128
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift59
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit