Polyphasic taxonomy of the genus Talaromyces

N. Yilmaz, C. M. Visagie, J. Houbraken, J. C. Frisvad, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-341
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2014

  Citeer dit