Polysynaptic neural pathways between the hypothalamus, including the suprachiasmatic nucleus, and the liver

S.E. La Fleur, A. Kalsbeek, J. Wortel, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-56
TijdschriftBrain Research
Volume871
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit