Pompeii and the Last Days of the Italian Risorgimento. Giuseppe Garibaldi, Alexandre Dumas and Giuseppe Fiorelli in Naples

M.J. Schwegman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-19
TijdschriftFragmenta: journal of the Royal Netherlands Institute in Rome
Volume2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit