Poor vessel formation in embryos from knock-in mice expressing ALK5 with L45 loop mutation defective in Smad activation

F. Itoh, S. Itoh, R. Carvalho, T. Adachi, M. Ema, M.J. Goumans, J. Larsson, S. Karlsson, S. Takahashi, C.L. Mummery, P. ten Dijke, M. Kato

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Poor vessel formation in embryos from knock-in mice expressing ALK5 with L45 loop mutation defective in Smad activation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences