Popping the soap bubble. Bile acids as postprandial signal.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Romijn, J.A., Promotor, Externe Persoon
  • Kalsbeek, A., Promotor
Datum van toekenning21 mrt. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit