Populatie- oecologisch onderzoek aan riet

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)400-402
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume62
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit