Population and development scenarios for EU neighbor countries in the South and East Mediterranean region

W.G.F. Groenewold, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper presents four population and development scenarios for 11 South and East Mediterranean countries (SEMC) for the period 2010-2050. Focus of analysis of scenario results is on working age population prospects, economic consequences, migration pressure in four migrant-sending SEMCs (Algeria, Morocco, Tunisia, Turkey). These are main countries of SEMC labour emigration to the EU.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Sixth Eurostat/Uneca Work Session on Demographic Projections
Plaats van productieRome
UitgeverijInstituto Nationale di Statistica
Pagina's139-150
ISBN van elektronische versie978-88-458-1810-3
ISBN van geprinte versie978-88-458-1811-0
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population and development scenarios for EU neighbor countries in the South and East Mediterranean region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit