Population- and Species-Based Variation of Webworm–Parasitoid Interactions in Hogweeds (Heracelum spp.) in the Netherlands

Jeffrey A Harvey (Co-auteur), Paul J Ode, Rieta Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population- and Species-Based Variation of Webworm–Parasitoid Interactions in Hogweeds (Heracelum spp.) in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences