Population change and development challenges in the East Europe and Central Asia region. A review from an ICPD perspective

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Engels
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - nov 2014

Citeer dit