Population decline and policy [special issue WPRB in Demos 25(2009)7, translated from Dutch by Ruth Rose]

N. van Nimwegen, E.L. Heering, G.C.N. Beets, A. de Jong, J. Garssen, F. van Dam, R. Euwals, K. Folmer, T. Knaap, M. Volkerink, R. Bijl, F. Verwest, N. Sorel, E. Buitelaar, H.P. van Dalen, C.J.I.M. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume26
Nummer van het tijdschriftSpecial issue European Population Conference 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit