Population differentiation within Festuca rubra L. with regard to soil salinity and soil water

J. Rozema, E. Rozema-Dijst, A.H.J. Freijsen, J.J.L. Huber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)329-341
  TijdschriftOecologia
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit