Population diversity amoung Brazilian isolates of Cryphonectria cubensis

L.M. van Zyl, M.J. Wingfield, A.C. Alfenas, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-47
  TijdschriftForest Ecology and Management
  Volume112
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit