Population diversity on Brazilian isolates of Cryphonectria cubensis

L.M. van Zyl, M.J. Wingfield, G.H.J. Kemp, A.C. Alfenas, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit