Population dynamics and biomass production of Neomysis integer (Leach) in the Bergumermeer

D.M. Beattie, H. De Kruijf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2566-2571
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit