Population dynamics and diversity of viruses, bacteria and phytoplankton in a ahallow eutrophic lake

M. Tijdens, H.L. Hoogveld, M.P. Kamst-van Agterveld, S.G.H. Simis, A.C. Baudoux, R. Laanbroek, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  192 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Population dynamics and diversity of viruses, bacteria and phytoplankton in a ahallow eutrophic lake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences