Population dynamics and prevalence of influenza A viruses in Mallard, Mute Swan and other wildfowl

H. Schekkerman, Roy Slaterus

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijVogeltrekstation
Opdrachtgevend orgaanDirectoraat-generaal Environment van de Europese Commissie
Volume2007
Uitgave01
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit