Population dynamics and production of Acanthocyclops robustus (Sars) and Mesocyclops leuckarti (Claus) in Tjeukemeer

J. Vijverberg, A.F. Richter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)261-274
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit