Population dynamics and production of Daphnia hyalina Leydig and Daphnia cucullata Sars in Tjeukemeer

J. Vijverberg, A.F. Richter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  81 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-259
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit