Population dynamics of a host-specific root-feeding cyst nematode and resource quantity in the root zone of a clonal grass

C.D. Van der Stoel, H. Duyts, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Population dynamics of a host-specific root-feeding cyst nematode and resource quantity in the root zone of a clonal grass'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology