Population fluctuations of the Great Tit and feeding conditions in winter

J.H. Van Balen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)143-164
  TijdschriftArdea
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift1-4
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit