Population projection: Dutch and English multiregional methods

Ph. Rees, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelContemporary research in population Geography. A comparison of the United Kingdom and the Netherlands/ed. by J. Stillwell and H.J. Scholten
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Pagina's19-37
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit